به کتابفروشی پارسی مرکز فرهنگی پارسیان نیویورک خوش آمدید

آخرین آثار منتشر شده و پرفروش‌های هر سال در این مرکز برای خرید ارائه می‌شود

جدیدترین کتاب ها

Please create a layout first. watch this video to learn customize layouts

نقل قول های خواندنی

من می‌توانم خوب‌تر از آنکه تند می‌نویسد بنویسم و همچنین من می‌توانم تندتر از آنکه خوب می‌نویسد بنویسم ... ای.جی لیبلینگ

در نهایت، آنچه در ذهن ما خواهد ماند حرف‌های دشمنان‌مان نیست بلکه سکوت دوستان‌مان است .... مارتین لوترکینگ

هرگز حقیقتی وجود نداشته است، هر چه هست تفسیر ماست.... فردریش نیچه

خوش‌بین می‌پندارد که در بهترین دنیای ممکن زندگی می‌کنیم و بدبین می‌ترسد که این حقیقت داشته باشد.... جیمز برند کبل

آدرس مرکز برای تهیه کتاب‌ها